Avukatlık, hukuki münasebetlerin düzenlenmesinin, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinin ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının, her derecede yargı organları, her türde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlanması amacıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerin adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunulduğu bir kamu hizmetidir.

Avukatın amacı da, yargı organlarına intikal etmiş ve edecek olan hukuki uyuşmazlıklarda, müvekkillerini yargı organları önünde temsil etmek ve müvekkillerinin hukuki menfaatlerini sonuna kadar savunmaktır.

Bu bağlamda Avukatlık Büromuz;

 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak davaların takibi,
 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak icra takiplerinin takibi,
 • Kişi veya kurumlar adına idari başvuruların yapılması,
 • Ceza soruşturmalarında veya ceza davalarında sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği ile avukatlık hizmetleri,
 • Kişi ve kurumların her tür resmi makam, yargı organları ve arabuluculuk, tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları nezdinde temsil edilmesi,
 • Kararların, İstinaf Mahkemeleri, Yargıtay veya Danıştay nezdinde takibi,
 • Kararların infazı (yerine getirilmesinin sağlanması),
 • Dava öncesi hukuki uyuşmazlık giderimi,
 • Dava açılmadan önce veya görülmekte olan dava esnasında arabuluculuğa başvurulması ve bu süreçte avukatlık hizmeti sağlanması,
 • İhbarname, ihtarname ve protesto keşidesi,
 • Sözleşme veya protokol hazırlığı, tadili ve imzalanması.

süreçlerinde müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlayarak hukuki menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasına yardımcı olmaktadır.