Biyografi

Şadan Can KÖPRÜLÜ Kimdir?

Şadan Can KÖPRÜLÜ, 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur.

İlk ve Orta öğrenimini Erenköy İlk Öğretim Okulu’nda, Lise öğrenimini ise Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2011 yılında T.C. İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık mesleğine başlayan Şadan Can KÖPRÜLÜ, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, 2016 yılından bu yana T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı resmî arabulucu olarak arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Fransızca ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. İngilizce ve Fransızca dillerinde hukuki hizmet sunmakta ve hukuki evrakların çevirisinde İngilizce ve Fransızca dillerinde noter yeminli tercümanlık yapmaktadır.

Şadan Can KÖPRÜLÜ mesleki yaşamına başladığı 2010 yılından bu yana, konularında uzman hukuk büroları bünyesinde çalışmıştır. Edindiği tecrübeler neticesinde, 2015 yılında, müvekkillerine uluslararası standartlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla Köprülü Avukatlık Bürosu’nu kurmuştur.

Çalışma Prensibimiz

Köprülü Avukatlık Bürosu

Avukatlık Büromuz, bilgi ve deneyimleri ışığında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlarken, müvekkillerine karşı şeffaf olmayı, hukuki uyuşmazlıklar karşısında çözüm odaklı ve süratli olmayı; tüm bunları yerine getirirken de meslek etiği ve insani değerlere sadık kalmayı temel çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

Müvekkillerinin şahsi, idari veya ticari kararları, talepleri ve menfaatleri doğrultusunda, kâr-zarar dengesi gözeterek sonuç odaklı bir hukuki hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiştir.

Avukatlık büromuz hizmet sağladığı alanlardaki bilgi birikimini artırmak ve müvekkillerine sağladığı hizmet kalitesini bir üst noktaya taşımak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal

Köprülü Avukatlık Bürosu

Kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde hukuki hizmet sunan avukatlık büromuz, büro dışından destek aldığı her biri kendi alanında uzman çözüm ortağı avukatlar, öğretim üyeleri, bağımsız uzmanlar ve çeşitli alanlardaki danışmanlar ile olan mesleki bağı sayesinde müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarına yönelik geniş kapsamlı bir hizmet sağlayabilmektedir.

Avukatlık büromuzun temel amacı, müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını güvenilir, etkin ve süratli bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda insan hakları ve evrensel hukuk normlarına bağlı biçimde hukuk alanında üst düzey temsil hizmeti sağlanmaktadır.